За нас

Смарт колорс предлага на българския пазар бои, лакове, покрития и препарати от най - висок клас с търговски марки Sigma coatings - 1722, Stillnovo decorativo, Hera, Triclack произвеждани от PPG Industries.

 

PPG Industries има над 200 години традиции в химическото производство, а след като  придобива Sigma Kalon, химическа компания с над 300 години история, вече е най-големия световен производител на декоративни и защитни бои и покрития. Всички продукти притежават много високи декоративни, защитни и екологични качества, съчетани с висока покривна способност.

Продуктите притежават  сертификати, като например ISO 9001- производство, ISO14001- екологични стандарти и OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия за опазване на околната среда

Продуктите са постоянно тествани от лаборатории по Контрол на качеството и притежават TUV сертификат, една от най-авторитетните институции за сертифициране, признати в Германия и в света за контрол на продукти от гледна точка на безопасността и въздействието на околната среда. Продуктите с марка Sigma Coatings са произведени в съответствие с европейските директиви : ниско съдържание на ЛОС(.Летливи Органични съединения), без разтворители, без тежки метали, токсични агенти.


Смарт колорс се изгради като коректен и надежден партньор на много търговски, ремонтни и строителни фирми. Ние сме предпочитан партньор и за много водещи архитекти и дизайнери. С боите от марката Sigma architectures coatings са изпълнени много хотели, заведения, търговски центрове, киносалони, а също така и хиляди български домове.


Дългогодишният ни опит над 20 години, отлично обученият персонал, доброто познаване на продуктите, които предлагаме както и познаването особеностите на българския пазар ни дава възможност максимално да удовлетворяваме желанията и потребностите на всички наши клиенти.


Успехът ни се дължи на способността ни да бъдем гъвкави, да се развиваме, променяме и усъвършенстваме. Клиентите са най-важния критерий за нашата работа, а тяхната удовлетвореност ни помага в развитието.